13th European IAIDO championship in Brighton ENGLAND - kaiho